Miesięcznik nauczycieli, trenerów
i szkolnej służby zdrowia

 • strona główna
 • nasza wizytówka
 • aktualności
 • wydania archiwalne
 •  
   
      Czasopismo publikuje:

      materiały prezentujące osiągnięcia naukowe
          w dziedzinie wychowania fizycznego i ochrony
          zdrowia
      doniesienia z konferencji naukowych
      informacje o nowatorskich doświadczeniach z
          zakresu metodyki nauczania wf i zdrowotnego
      konspekty zajęć prowadzonych z dziećmi
          i młodzieżą
      wzorcowe przykłady metod integracyjnych oraz
          form pracy z osobami niepełnosprawnymi
      zasady i regulaminy gier zespołowych i zabaw
          sportowych.

          jej przykładowe tytuły:

             Piłka nożna na lekcjach WF,
             Kompetencje kluczowe na lekcjach WF,
             Przed nami wakacje,
             Szkolne imprezy sportowe,
             Przykładowe plany rozwoju zawodowego nauczyciela WF


  Copyright © 2006 AMOS